Home Ngoại truyện Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngoại truyện Phỉ Ngã Tư Tồn

Chuyện nhật thực Phiên ngoại Hải thượng phồn hoa

Chuyện nhật thực

Chuyện nhật thực nằm trong phần ngoại truyện được viết lẻ của Phỉ Ngã Tư Tồn gần đây, bản trong sách chưa có. Đọc các...
Phiên ngoại Hải thượng phồn hoa Những năm đó, nữ chính không đỡ được tiền thưởng cuối năm

Những năm đó, nữ chính không đỡ được tiền thưởng cuối...

Những năm đó, nữ chính không đỡ được tiền thưởng cuối năm nằm trong phần ngoại truyện được viết lẻ của Phỉ Ngã Tư Tồn...
Chuyện xem mắt - Hải thượng phồn hoa

Chuyện xem mắt

Chuyện xem mắt nằm trong phần ngoại truyện được viết lẻ của Phỉ Ngã Tư Tồn gần đây, bản trong sách chưa có. Là...
Kỷ Yên Nhiên (Vẫn luôn ở đây)

Kỷ Yên Nhiên (Vẫn luôn ở đây)

Kỷ Yên Nhiên (tên cũ: Vẫn luôn ở đây) nằm trong phần ngoại truyện được viết lẻ của Phỉ Ngã Tư Tồn gần đây, bản...
Ngoại truyện Đông cung Họa nét xuân sơn 1

Đông cung phiên ngoại | Họa hàng mày như nét xuân...

Phiên ngoại mới nhất của Đông cung: Họa hàng mày như nét xuân sơn gồm 3 phần. Đây là phần thứ nhất. Gần đến Đoan...
Huyền lạc nhân sinh

Huyền lạc nhân sinh

Huyền lạc nhân sinh nằm trong phần ngoại truyện được viết lẻ của Phỉ Ngã Tư Tồn gần đây, bản trong sách chưa có....

BÀI HOT

Bài hay

Review-ers

16POSTS0COMMENTS
13POSTS1COMMENTS
7POSTS6COMMENTS
7POSTS0COMMENTS