Home Tags Cường thủ hào đoạt

Tag: cường thủ hào đoạt

Cường thủ hào đoạt nghĩa là cưỡng ép đối phương phải theo mình, thường là nam chính dùng quyền thế ép buộc nữ chính.

Ví dụ như truyện Huyền của Ôn Noãn (An Ninh), Dục vọng chiếm hữu (Cuồng Thượng Gia Cuồng) là cường thủ hào đoạt.

Bài mới

Review-ers

6POSTS6COMMENTS
4POSTS3COMMENTS
2POSTS1COMMENTS
2POSTS0COMMENTS
1POSTS0COMMENTS
1POSTS0COMMENTS
1POSTS1COMMENTS
1POSTS0COMMENTS
1POSTS0COMMENTS

Bài hay

Skip to toolbar