Home Tags Nữ phẫn nam trang

Tag: nữ phẫn nam trang

Nữ phẫn nam trang/nữ cải nam trang/nữ giả nam… là những truyện mà nữ chủ phải che giấu giới tính thực sự của mình, đóng giả làm con trai mà sống.
Ví dụ như truyện A Mạch tòng quân (Tiên Chanh), Bệ hạ thỉnh tự trọng (Tửu Tiểu Thất) là truyện nữ phẫn nam trang.

BÀI HOT

Bài hay

Review-ers

6POSTS6COMMENTS
5POSTS0COMMENTS
4POSTS3COMMENTS
2POSTS1COMMENTS
2POSTS0COMMENTS
1POSTS1COMMENTS
1POSTS0COMMENTS
1POSTS1COMMENTS
1POSTS0COMMENTS