LATEST ARTICLES

Tóm tắt phim Trương Công Án - Quân Tử Minh

[Tóm tắt] Phim Quân Tử Minh (Trương Công Án)

Drama Quân Tử Minh (君子盟 | A League of Nobleman) là bộ phim cổ trang trinh thám phá án chuyển thể từ tiểu thuyết...
Tóm tắt phim Nhất Niệm Quan Sơn

[Tóm tắt] Phim Nhất Niệm Quan Sơn

Drama Nhất Niệm Quan Sơn (一念关山 | A Journey To Love) là bộ phim cổ trang do iQiyi phối hợp với Thượng Hải Ninh Mông...
Review Khon Ninh

[Tóm tắt] Phim Ninh An Như Mộng

Drama Ninh An Như Mộng (宁安如梦 | Story of Kunning Palace) là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Khôn...
Tóm tắt phim Thiếu Niên Ca Hành

[Tóm tắt] Phim Thiếu Niên Ca Hành

Drama Thiếu Niên Ca Hành (少年歌行 | The Blood of Youth) chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang võ hiệp cùng tên của Chu Mộc...
Tóm tắt phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

[Tóm tắt] Phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Drama Tinh Lạc Ngưng Thành Đường (星落凝成糖 | Love When the Stars Fall) chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của Nhất Độ...
Tóm tắt phim An Lạc Truyện

[Tóm tắt] Phim An Lạc Truyện

Drama An Lạc Truyện (安乐传 | Legend of Anle) là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Đế Hoàng Thư...
Tóm tắt Phim Ngọc Cốt Dao

[Tóm tắt] Phim Ngọc Cốt Dao

Drama Ngọc Cốt Dao (玉骨遥 | The Longest Promise) chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của Thương Nguyệt. Phim do Tencent Penguin Pictures sản...
Tóm tắt phim Trường Tương Tư

[Tóm tắt] Phim Trường Tương Tư

Drama Trường Tương Tư (长相思 | Lost You Forever) là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng...
Tóm tắt phim Phù Đồ Duyên

[Tóm tắt] Phim Phù Đồ Duyên

Drama Phù Đồ Duyên (浮图缘 | Floating On The Edge) là bộ phim cổ trang ngọt sủng chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình...
Tom tat phim Truong Nguyet Tan Minh

[Tóm tắt] Phim Trường Nguyệt Tẫn Minh

Drama Trường Nguyệt Tẫn Minh (长月烬明·月照千峰 | Till the end of the moon) là bộ phim cổ trang tiên hiệp chuyển thể từ tiểu...